دل نوشته...

تو باید باشی 
درست در همین هوای برفی
در همین روزها که دستانم
لحظه لحظه گرمی دستانت را طلب می‌کند.
تو باید باشی و نیستی
ودیری‌ست دستانم را 
لمس تن فنجان قهوه‌ام گرم می‌کند...
/ 0 نظر / 5 بازدید