این روزهایم به تظاهر میگذرد..تظاهر به بی تفاوتی  تظاهر به بیخیالی ...به شادی... به ان که دیگر هیچ چیز مهم نیست..اما چه سخت میکاهد از جانم..این نمایش ...

/ 0 نظر / 6 بازدید