امید دارم..

امید دارم..

امید دارم به روزی که بدانی حرفای ناگفته ام را به تو میخواستم بگویم..

امیدوارم بدانی چ روز های راشب و چ شب هایی را به امید دیدنت روز کردم..

انشاللاه خواهی دانست خنده های روی لبانم باهام قهر است..

امید دارم که خواهی دانست هنوزم با خیال بودنت کنارم زندگی میکنم ..

 ولی امید دارم..که ندانی ..دانستم با بهترونا پریدی.. ندانی از همان روز اول خوشحالی زندگیت.. زندگیم ...فقط شد.. زنده  بودن و نفس کشیدن...

/ 0 نظر / 10 بازدید