دلتنگی ها و دلواپسی هایم تاوان احمق بودنم است....

 

سخت است که قبول کنی اشتباه عاشق شده ای ....

 

تاوان احمق بودنم بین روشنی و نابودی یک نخ سیگار است....

/ 0 نظر / 6 بازدید