میدانی؟؟؟  نه نمیدانی...  هیچکس نمیداند... پشت این چهره ی ارام در دلم چی میگذرد...

نمیدانی.... کسی  نمیداند این ارامش ظاهر و این دل نا ارام چقدر خسته ام میکند...

/ 0 نظر / 6 بازدید