درد دل..

ادمها همه میپندارند که همه زنده اند...

برای انها نشانه ی حیات..تنها بخار گرم نفس هایشان است...

کسی از کسی نمیپرسد...اهای فلانی!!!!!

از خانه ی دلت چه خبر؟؟؟ گرم است؟ چراغش هنوز نوری  دارد...؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید