دل نوشته..

خوبم
باور کنید
اشکها را ریخته ام
غصه ها را خورده ام
نبودن ها را شمرده ام
این روزها که می گذرد
خالی ام،
خالی ام از خشم،
دلتنگی،
نفرت،
و حتی از عشق،
خالی ام از احساس!
خوبم،
اما تو باور نکن . . . !

 

/ 0 نظر / 6 بازدید