الهی دارم از دستت شکایت.... عدالت پیشه کن ای با درایت...

تو که لیلی به مجنونش ندادی.. چرا عشقش در قلب او نهادی؟؟؟

یکی در ناز ونعمت غرق گشته ...یکی در شرمنده پیش خلق گشته...

یکی هر ارزو دارد بدادی ... یکی یک ارزو دارد ندادی....

/ 0 نظر / 6 بازدید