درد دل..

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد....

 

ولی باران نمیداند من دریایی از دردم....

 

به ظاهر گرچه میخندم....ولی اندر سکوتی تلخ میگریم.....

/ 2 نظر / 5 بازدید

سلام احساس زيبايتان را تبريك مي گويم [گل]

مهسا

سلام احساس زيبايتان را تبريك مي گويم [گل]